ciekawe miejsca Podkarpacia zabytki

Moje idealne życie

Temat: Coś dla miłośników Karpat Wschodnich (i przyległości)
Przede mną wyjątkowo ciekawa publikacja "Na pograniczu kultur. Drewniana architektura sakralna w Polsce i na Ukranie. Materiały z konferencji naukowej..." pod redakcją naukową Janusza Polaczka. Książka zawiera kilka wyciątkowo ciekawych referatów: "Miejsce budownictwa drewnianego w krajobrazie kulturowym.Zasaoby, zagrożenia i kierunki ochrony", "Rzymskokatolickie kościoły drewniane w granicach dawnego województwa ruskiego", "Ochrona architektury cerkiewnej na terenie Podkarpacia" itd. Niestety, część artykułów wydano w języku ukraińskim i to zawodowym co uniemożliwia mi zapoznanie się z ich treścią: "Problemy ochrony drewnianych zabytkow architektury cerkiewnej w zachodnich regionach Ukrainy oraz nietypowe propozycje ich restauracji i użytkowania". Brak tłumaczenia referatów Redakcja uzasadniła chęcią uniknięcia zniekształceń orginalnego tekstu pełnego niuansów związanych "z swoistością poszczególnych problemów ochrony zabytków". Książka przybliża czytelnikowi "zarówno w sposób ogólny historię i problemy konserwatorskie drewnianej architektury sakralnej w Polsce jak i na Ukrainie, jak i szczegółowe, techniczne zagadnienia związane z przywróceniem świetności konkretnych zabytków".
Publikacja została wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Wiecej informacji o poszczególnych pozycjach wydawniczych możecie znaleźć na
www.tpn.vt.pl/?p=8
Źródło: 321gory.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=4966Temat: Fajne miejsca

Witam wszystkich zna ktoś ciekawe miejsce z podkarpacia od Stalowej Woli w odległości max. do 150km? Bieszczady jak najbardziej wchodzą w grę, pozdrawiam Maciej
Coprawda nie ma mnie w regionie od kilku lat ... ale myśle że jakieś drastyczne zmiany nie nastąpiły.
Polecam więc jako ciekawy obiekt: dworzec kolejowy w Brzozowie

Teraz tak na serio ... ( inna sprawa że polecam poznanie historii tego "dworca" ) to masz do dyspozycji tzw. klasyki zabytkowe: Łańcut, Baranów Sandomierski, Krasiczyn i sam Sandomierz za miedzą. Ja naprzykład po powrocie w domowe strony napewno uderze na Bieszczady i Sanok
Z innych ciekawostek, moze nie znanych szeroko, masz poniemieckie tunele kolejowe (schrony dla pociągów) w okolicy Strzyżowa.
Źródło: pentax.org.pl/viewtopic.php?t=1426


Temat: 57 miejsce na 100 cudów Podkarpacia
Gazeta codzienna "Nowiny" wybrała 100 najbardziej ciekawych miejsc, zabytków i atrakcji przyrodniczych w naszym regionie. Złotą setkę wybrali czytelnicy. Poligon w Bliźnie zajął 57 miejsce. Pierwsze miejsce zajął Zamek w Łańcucie.
Źródło: gminaostrow.eu/viewtopic.php?t=163


Temat: Rewitalizacja gorlickiej starówki 2012
żeby to wszystko co tu napisałem nie było gołosłowne właśnie przed chwilką przeczytałem sobie rozstrzygnięcie przetargu na rewitalizację starówki w Dynowie (woj. podkarpackie, rymuje się z wieśniackie - dziwne).
co i wam GORĄCĄ NAPRAWDĘ polecam dla porównania za jakie pieniądze i co zobowiązała się firma zaprojektować. Zaznaczam tłustą jak słonina czcionką by to nie umknęło. Naprawdę chciałbym, marzyłbym by moje nie było na wierzchu - niestety.
Dynów - Gorlice gdzie Rzym a gdzie Krym.


Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji rynku i przyległych ulic na terenie miasta Dynowa w ramach Projektu 1 - Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I- współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.
Rodzaj zamówienia: usługi
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej rewitalizacji rynku i przyległych ulic na terenie miasta Dynowa. Szczegółowy zakres wyżej wymienionej dokumentacji obejmuje: - dokumentację projektową remontu płyty Rynku, - dokumentację projektową wykonania fontanny, - dokumentację projektową wykonania stylowego oświetlenia ulicznego w obrębie ulic: Rynek, Dworska, Mickiewicza, Handlowa, Kościuszki, Kazimierza Wlk., Zamkowej, Łaziennej, Podwale - dokumentację projektową urządzenia zieleni przy ulicach: Rynek, Dworska, Mickiewicza, Handlowa,Kościuszki, Kazimierza Wlk., Zamkowej, Łaziennej, Podwale. - dokumentację projektową urządzeń małej architektury, - dokumentację projektową monitoringu elektronicznego ulic,Rynek, Handlowa, Kazimierza Wlk.,Kościuszki - dokumentację projektową remontu studni głębinowej, - dokumentację projektową remontu dróg i chodników przy ulicach Rynek, Dworska, Mickiewicza, Handlowa, Kościuszki, Kazimierza Wlk., Zamkowej, Łaziennej, Podwale wraz z projektem ścieżek spacerowych, - dokumentację projektową remontu traktu pieszego łączącego ul. Zamkową z ul. Podwale - dokumentację projektową budowy parkingu przy ul. Jana Pawła II, - dokumentację projektową remontu parkingu przy ul. Krzywej, - dokumentację projektową budowy parkingów przy ul. Zamkowej i Podwale, - dokumentację projektową budowy kładki przez rzekę Dynówkę, - dokumentację projektową remontu kanalizacji deszczowej w ciągu ulic: Rynek, Zamkowa, Kościuszki,Handlowa , Kazimierza Wlk., Mickiewicza, Łazienna, Podwale, Jana Pawła II, Szkolna - dokumentację projektową przebudowy dachu Urzędu Miejskiego w Dynowie, - dokumentację projektową wykonania docieplenia i elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Dynowie, - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - specyfikacje techniczne wykonania i obioru robót dla poszczególnych części dokumentacji technicznych, - kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót dla wszystkich branż, - zbiorcze zestawienie kosztów, - pełnienie funkcji nadzoru autorskiego przez okres realizacji zadania . Do obowiązków wykonawcy należy: - opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, - uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii i sprawdzeń rozwiązań projektowych, - uzyskanie wymaganych rozwiązań z rzeczoznawcami, Wojewódzkim Zarządem Gospodarki Wodnej, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz z innymi organami państwowymi - uzgodnienia z Zamawiającym rozwiązań projektowych - sporządzenie poszczególnych dokumentacji technicznych spełniających wymogi uzyskania pozwolenia na budowę,.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71240000-2
Wynik projektu Data udzielenia zamówienia: 02.03.2010
Liczba otrzymanych ofert: 4
Nazwa i adres wykonawcy (-ów), któremu udzielono zamówienia:
ABM Wycena Nieruchomości Projektowanie Architektoniczne Anna i Bartosz Michalscy S.C., ul. Lipowa 65, Gliwice, śląskie
Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez vat):
Cena wybranej oferty: 193000
Oferta z najniższą ceną: 193000 oferta z najwyższą ceną: 695500


W kilkutysięcznym Dynowie sa potrzebne parkingi, ścieżki spacerowe, remont dachów i elewacji. W dużo większych Gorlicach oczywiście nie.
Ponadto 193 tyś. a 550 tyś. za projekt który zawiera więcej zagadnień to 357 tyś zł zmarnowane. Nie będziemy mogli więc zaparkować samochodu za to władze miasta proponują nam grę w szachy przy ul. Kopernika dla odstresowania.
Ciekaw jestem na ile opiewać będzie przetarg na wykonanie tych wszystkich robót ale to pewno okaże się za dłuższy czas. Ale Dynów mam może 30km od miejsca zamieszkania będzie co porównać z Gorlicami.
Źródło: forum.gorlice24.pl/viewtopic.php?t=1284


Powered by WordPress, © Moje idealne życie