ciekawa Godzina wychowawcza Scenariusz

Moje idealne życie

Temat: Polecam.
Oto kilka pozycji, które warto mieć w swojej biblioteczce. Dla absolwentów terapii pedagogicznej;) przyda się tym bardziej. Wykorzystuję je we własnym warsztacie pracy:
• Hana Tymichowa, Ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową ręki i koordynację wzrokowo-ruchową- książka przeznaczona do ćwiczeń dla dzieci z trudnościami w pisaniu. Rysunkami zamieszczonymi w książce mogą się bawić dzieci w różnym wieku.
• Marianne Frostig, David Horne, Wzory i obrazki-program rozwijający percepcję wzrokową- pozycja składa się z 3 zeszytów, które zawierają instrukcje do różnych ćwiczeń( w tym także fizycznych) i różnorodnych zabaw. Na poziomie podstawowym nacisk położono na zadania kształtujące koordynację wzrokowo-ruchową, na poziomie średnim zwrócono uwagę na zadania rozwijające orientację w stosunkach przestrzennych, natomiast na poziomie wyższym skoncentrowano się głównie na ćwiczeniach integrujących zdolności percepcyjne.
• Aleksander Jaglarz, Ćwiczę koncentrację- zestaw ćwiczeń mający na celu doskonalenie koncentracji, cierpliwości i uwagi. Poszczególne ćwiczenia oparte są na zasadzie odwzorowania odbicia rysunków. Za pomocą linijki uczeń łączy punkty, przenosi rysunek z górnej części arkusza na dolną lub z lewej na prawą.
• Doug Buehl, Strategie aktywnego nauczania czyli jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się-pozycja zawiera ciekawe uwagi na temat metod przydatnych w procesie czytania ze zrozumieniem, a wreszcie prezentuje same strategie.
• Edyta Brudnik, Anna Moszyńska, Beata Owczarska, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie-praktyczny przewodnik po metodach aktywizujących(czyli nieocenione źródło pomysłów, kiedy nie wiesz już co zrobić)
• na godziny wychowawcze:
Małgorzata Jachimska, Scenariusze lekcji wychowawczych- materiał może być wykorzystany w całości jako program pracy, ale także okazjonalnie, pojedynczo w codziennej pracy wychowawczej.
Małgorzata Jachimska, Grupa bawi się i pracuje- zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych
Źródło: forum.wart.us.edu.pl/viewtopic.php?t=956Temat: scenariusz do różnych przedmiotów
Bardzo ciekawą serię scenariuszy do różnych przedmiotów znajdują się na stronach www.nbportal.pl , która została nazwana Lekcje z ekonomią w tle.
http://www.nbportal.pl/pl...ze/wyszukiwarka
Są tam wszystkie materiały, karty pracy do każdego tematu:
1) Język niemiecki
a) W poszukiwaniu pracy. Pojęcia kluczowe: Arbeitslosigkeit, Arbeitsanzeige, Lebenslauf, Bewerbungsbrief, Vorstellungsgespräch....
b)W banku. Pojęcia kluczowe: Online Banking, Konto, Kontoantrag, Informationsblatt, Geldautomat....
2) Język angielski
a) Pieniądz i bank. Pojęcia kluczowe: Money, investing, bank, account, transaction..
b) Poszukiwanie pracy za granicą. Pojęcia kluczowe: rynek pracy, popyt, podaż, bezrobocie, poszukiwanie pracy, CV, rozmowa kwalifikacyjna...
3) Język francuski
a) Na francuskim rynku pracy. Pojęcia kluczowe: Recrutement embauche, candidature, offre d'emploi, postuler...
b) Od franka do euro. Pojęcia kluczowe:La monnaie, la piece, la banque..
4) Język polski
a) Biedni i bogaci w literaturze XVIII-XX wieku. Pojęcia kluczowe: bogactwo, bieda, gospodarka kapitalistyczna, przedsiębiorca, pracownik, własność...
b) Przedsiębiorstwo i przedsiębiorca w "Lalce" Bolesława Prusa. Pojęcia kluczowe: przedsiębiorstwo rodzinne, przedsiębiorczość weksel, spółka, zysk, curriculum vitae, pozytywizm, rodzina....
c) Język opisu rzeczywistości gospodarczej w PRL. Pojęcia kluczowe: system ekonomiczny, gospodarka centralnie kierowana, konsument, przedsiębiorca, rola państwa w gospodarce..
5) Etyka
a) Piraci XXI wieku. Pojęcia kluczowe: prawa autorskie, koszty ekonomiczne, koszty społeczne, piractwo....
b) Etyka zawodowa w XIX wieku i współcześnie. Pojęcia kluczowe: przedsiębiorca, pracownik, etyka biznesu, etyka zawodowa...
6) Wiedza o kulturze
a) Jak zdobywano "Ziemię obiecaną"? - portrety łódzkich przedsiębiorców z XIX wieku w filmie Andrzeja Wajdy. Pojęcia kluczowe: system ekonomiczny, kapitalizm, przedsiębiorca, rynek, handel, inwestycje, giełda, cło....
7) Matematyka
a) Analiza danych statystycznych z ekonomicznego punktu widzenia. Pojęcia kluczowe: średnia, wariancja, odchylenie standardowe, stopa zwrotu....
b) Procenty w bankach - lokaty. Pojęcia kluczowe: Podstawowe pojęcia matematyki finansowej: kapitał początkowy, odsetki, stopa procentowa, kapitalizacja odsetek, okres kapitalizacji, podatek od zysków, procent składany....
8 Chemia
a) Tłuszcze w gospodarce człowieka. Pojęcia kluczowe: Pojęcia chemiczne: tłuszcze, zmydlanie tłuszczów, utwardzanie tłuszczów, lipidy. Pojęcia ekonomiczne: prawa konsumenta...
b) Źródła węglowodorów w przyrodzie. Pojęcia kluczowe: Pojęcia chemiczne: gaz ziemny, ropa naftowa, węgle kopalne, węgiel kamienny, destylacja ropy naftowej, koksowanie (pirogenizacja) węgla kamiennego, kraking, reforming. Pojęcia ekonomiczne: składniki ceny, podatek akcyzowy....
9) Fizyka
a) Praca i moc w gospodarstwie domowym. Pojęcia kluczowe: praca, moc, energia, dżul, wat, koszt całkowity, koszt stały, koszt zmienny, koszt alternatywny, budżet, przelew bankowy...
b) Ruch harmoniczny w gospodarce. Pojęcia kluczowe: okres drgań, amplituda, wychylenie z położenia równowagi, prędkość, przyspieszenie, siła, izochronizm, wahadło Foucaulta, cykl koniunkturalny, produkcja, inwestycje zatrudnienie i bezrobocie, konsumpcja, ceny....
10) Geografia
a) Ekonomiczne przyczyny wewnętrznych konfliktów zbrojnych. Pojęcia kluczowe: Produkt Krajowy Brutto, struktura Produktu Krajowego Brutto, wzrost gospodarczy....
b) Wakacje w Polsce? Pojęcia kluczowe: turystyka, region turystyczny, walory turystyczne, infrastruktura turystyczna, gospodarka centralna, gospodarka rynkowa, koszty, koszt całkowity, koszt jednostkowy, kurs walutowy, Produkt Krajowy Brutto....
c) Milenijne Cele Rozwoju, czyli jak pomóc najuboższym społeczeństwom świata. Pojęcia kluczowe: Rozwój gospodarczy, wskaźniki rozwoju gospodarczego i społecznego, dysproporcje w rozwoju gospodarczym, współpraca międzynarodowa...
11) Historia
a) Narodziny kapitalizmu. Pojęcia kluczowe: gospodarka rynkowa, kapitalizm, wolność ekonomiczna...
b) Wynalazki, czyli o innowacjach technologicznych w średniowieczu. Pojęcia kluczowe: innowacje technologiczne, innowacyjność, wynalazki, produktywność, wydajność, własność...
c) "Wszystko na świecie będzie się robić po nowemu", czyli o rewolucji przemysłowej. Pojęcia kluczowe: własność, kapitał, patent, wynalazek, przemysł fabryczny....
d) Niedźwiedzie i byki, czyli o początku rynku kapitałowego. Pojęcia kluczowe: banki, giełda, spekulacja, papiery wartościowe, akcje, obligacje, weksle, hossa, bessa...
12) Technologia informacyjna
a) Zawarcie i rozliczenie umów zleceń w małej firmie. Pojęcia kluczowe: korespondencja seryjna, dokument źródłowy, żródło danych....
b) Lekcje z ekonomią w tle: Technologia informacyjna - Symulacja listy płac w arkuszu kalkulacyjnym. Pojęcia kluczowe: arkusz, komórka, blok komórek, adres względny, adres bezwzględny, adres mieszany, formuła, funkcje standardowe, graficzna prezentacja danych..
13) Biologia
a) Wpływ człowieka na produkcję materii w ekosystemach - zyski i straty. Pojęcia kluczowe: Dobra naturalne, dobra uzyskane, dobro publiczne, producent, produkcja (produktywność), produkt krajowy brutto (PKB), rola państwa, straty, wzrost produkcji, zasoby naturalne, zyski....
b) Skutki ekonomiczne chorób cywilizacyjnych i społecznych. Pojęcia kluczowe: koszt całkowity, koszt jednostkowy, koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, cena detaliczna, kapitał ludzki, rola państwa....
14) Religia
a) Bogactwo bez grzechu. Pojęcia kluczowe: bogactwo, zysk, ekonomia, przedsiębiorca...
Wychowanie do życia w rodzinie - Żyć wśród reklam i przetrwać. Pojęcia kluczowe: reklama, promocja, asertywność, odpowiedzialność....
b) "Czyńcie sobie ziemię poddaną" - praca koniecznością czy powołaniem człowieka? Pojęcia kluczowe: czynniki wytwórcze, praca, kapitał, ziemia, przedsiębiorca, bezrobocie, płaca, podmiotowy wymiar pracy....
15) Godzina do dyspozycji wychowawcy
a) Czas to pieniądz. Pojęcia kluczowe: planowanie, reguła SMART, reguła 60:40, zasada Pareto...
b) Czy warto być asertywnym? Pojęcia kluczowe: asertywność, agresywność, uległość....

Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=584


Powered by WordPress, © Moje idealne życie